Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: A.I. War. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

18.09.2018, 09:44

Tagoria: 8. świat międzynarodowy otwarty!

Drodzy gracze,

z wielką radością informujemy, że nowy, 8. międzynarodowy świat został otwarty! Możecie się już zarejestrować i od razu stanąć do walki!

Podczas rejestracji nie korzystajcie proszę z maili firmy Microsoft (Hotmail, Live, MSN czy Outlook), ponieważ te serwisy blokują wiele wysyłanych wiadomości. Może się więc zdarzyć, że nie otrzymacie maila z potwierdzeniem rejestracji w grze.
Nie możemy się już doczekać, aż zobaczymy się na polu walki i życzymy wszystkim wielu wygranych pojedynków i samych sukcesów w nowym 8. międzynarodowym świecie.

Pozdrawiamy,
Team Wsparcia